Projekti ja me

Kertomuksen vaarat – Kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja aikalaiskriittinen narratologia -projekti on vuoden 2017 alusta alkanut Koneen säätiön rahoittama kahden vuoden intensiiviprojekti, jossa kertomuksentutkijoista koostuva työryhmä yhdistää voimansa kansainvälisten tutkimuslaitosten, muiden tieteenalojen ja mediatoimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on työskennellä tiiviisti yhdessä ja selvittää, miksi ja miten kertomuksesta on tullut hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallistumista määrittävä muoto, mitä riskejä tähän liittyy ja miten tutkijat voivat lisätä kriittistä ymmärrystä kertomusmuodon voimasta ja vaaroista. Projekti keskittyy erityisesti kokemuksellisen puheen, sosiaalisessa mediassa tapahtuvan itsestä kertomisen, tunteita herättävien ja elämäntyyliä rakentavien ”mallikertomusten” (eksemplumien) jakamisen sekä narratiivisuuden yhteiskunnallisen ja poliittisen hyötykäytön kysymyksiin.

Projektia vetää yliopistonlehtori, dosentti Maria Mäkelä, ja mukana tutkijat:

FT Laura Karttunen
FT Juha Raipola
FM Tytti Rantanen
FM Samuli Björninen
FM Matias Nurminen

Lisätietoja projektin tutkijoista

FT, dosentti Maria Mäkelä on Kertomuksen vaarat -projektin vetäjä, yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori ja monitieteisen kertomustutkimuksen keskus Narraren johtaja Tampereen yliopistossa. Hän on tajunnankuvaukseen,  realismiin ja kerronnan keinojen kehitykseen erikoistunut narratologi. Kertomuksen vaaroissa hän tutkii erityisesti sosiaalisessa mediassa leviävien tarinoiden kokemuksellisuutta, edustuksellisuutta ja normatiivisuutta ja kehittää laajasti soveltuvaa kertomuksen teoriaa, esimerkiksi kirjallisuustieteellisiä näkökulmia ja menetelmiä media-analyysiin.

Laura Karttunen on tutkijatohtori Kertomuksen vaarat -hankkeessa. Hän tutkii kirjallisuuden ja kertomusteorian opettamista eri alojen edustajille, erityisesti lääketieteen opiskelijoille. Häntä kiinnostavat kokemuksellisuus ja tunteet kertomuksissa, John Deweyn kokemusfilosofia ja englanninkielinen nykykirjallisuus.

Juha Raipola on tutkijatohtori, jonka kiinnostuksen kohteina ovat etenkin suomalaisen nykykirjallisuuden ekologiset tulevaisuudenkuvat. Kertomuksen vaarat -hankkeessa Juha tutkii ilmastonmuutoksesta kertomisen problematiikkaa sekä luonnonympäristön ja erilaisten ei-inhimillisten toimijuuksien tarinallistamista.

Tytti Rantanen tutkii Kertomuksen vaaroissa pohjoismaista dokumenttielokuvaa ja dokumentaristien itsen kertomista sekä niitä keinoja, joita kokeellisella liikkuvalla kuvalla on murtautua kertomuksen kapeimmista kehikoista ihmismittakaavan ja -näkökulman ylittävien ilmiöiden käsittelyssä. Rantanen viimeistelee väitöskirjaansa kerronnan sabotaasista ranskalaisessa 1960- ja 1970-luvun radikaalissa elokuvassa ja kirjallisuudessa Tampereen yliopistoon. Puolet ajasta Rantanen työskentelee mediataiteen levityskeskus AV-arkissa ohjelmakoordinaattorina. Lisäksi hän on yksi filosofisen niin & näin -aikakauslehden päätoimittajista.

Matias Nurminen on väitöskirjatutkija Kertomuksen vaarat -hankkeessa. Hän toimii monitieteisen kertomuksen tutkimuksen keskuksen Narraren koordinaattorina ja kirjoittaa väitöskirjaa viettelykertomuksen ja -kulttuurin valtavirtaistumisesta 2000-luvun alussa. Lisäksi Matias tutkii antifeminististen miesasialiikkeiden, eli manosfäärin, kertomuskäsityksiä sosiaalitieteellisen kertomuksen tutkimuksen keinoin.

Samuli Björninen tutkii projektissa kertomuskäsityksiä. Yhteiskunnassa ja medioissa leviävän kertomuspuheen taustalla voidaan nähdä useita keskenään keskustelevia, osin yhteensovittamattomia kertomuksen määritelmiä. Kertomuksen vaaroissa Samuli haluaa luoda erottelukykyisen kuvan käsitteellisestä moninaisuudesta kertomuspuheen taustalla. Hän työskentelee osan projektin kestosta Kertomuksen vaarojen kumppanina toimivassa Aarhusin yliopiston tutkimuskeskuksessa Centre for Fictionality Studies. Hänen keväällä 2018 tarkastettava väitöskirjansa tutkii kirjallisuustieteellisiä lukutapoja Thomas Pynchonin romaaneja käsittelevässä tutkimuksessa.

 

Ville Hämäläinen on projektin tutkimusapulainen. Ville on maisterivaiheen kirjallisuustieteen opiskelija Tampereella ja teologian ylioppilas Helsingissä. Projektissa hän hoitaa sosiaalisen median kanavia, päivittää nettisivuja, vastaa yhteydenottoihin ja arkistoi.

Advertisements